17e eeuw Marine

17e eeuw Marine Maten br 155 x 114 cm geen signatuur

‘”De goude leeuw” Dit vlaggeschip van Cornelis Tromp op het Ij voor Amsterdam.

Op de spiegel staat “ANNO GOUDE LEEUW 1668” in dit jaar is het vlaggeschip gesloopt.

De conditie van het schilderij heeft een verouderde doublering en is stek vervuild.

De verflaag vertoond een sterke craquele / schotel vormiging.

Bij eerde restauraties heeft dit geleid dat de topppen van de verflaag zijn versleten.

De onderkant van het schilderij is in zijn geheel zwaar beschadigd en in het geheel overgeschilderd.