Over atelier

RESTAURATIE-SCHILDERIJEN 16e / 20e eeuw

Van harte welkom bij het Restauratieatelier Hanspeter Nagtegaal welk is gevestigd in Apeldoorn Gelderland

Wist u dat het woord “restaurator” het latijnse woord is voor :”in ere herstellen” betekend.

Hierbij enige informatie over Restauratie schilderijen en ethiek van de restaurator.

Conserveren en restaureren-schilderijen is een onderdeel van behoud en beheer alsmede onderhoud van ons cultureel erfgoed.

Schilderijen hebben onderhoud nodig. Het kan zijn dat er verfdeeltjes los komen door droogte die ontstaat door cv verwarming.

Dit betekent soms noodzakelijk ingrijpen in het proces van verval, ontstaan door rookaanslag, droogte, vocht, scheuren, openstaande paneeldelen of het verwijderen van vergeelde vernislaag.

Restauratie is ook oude restauraties ongedaan maken daar deze vaak op niet deskundige wijze zijn aangebracht.

Restaureren met de inzichten van vandaag betekent een restauratie aanbrengen die in de toekomst weer verwijderd kan worden, (reversibel) zonder dat de originele verflaag wordt aangetast.

Als restaurator maak je jezelf ondergeschikt aan het kunstwerk, grote of kleine meesters, die laatste kunnen zeer dierbaar zijn soms verkregen uit een erfenis of uit een dierbare verzameling.

Restauratieatelier Hanspeter Nagtegaal zorgt voor een optimale deskundige uitvoering van uw opdracht en put uit reeds 70 jaar ervaring, van vader op zoon.

Gespecialiseerd in 16e/20e eeuw op linnendrager of paneel, behangsel/plafondschilderingen schoorsteenstukken.

Bij calamiteiten zoals brand, rook, waterschade kan het atelier u direct van dienst zijn.

Opdrachten zijn uitgevoerd voor de rijksoverheid en gemeenten , musea , monumentenzorg, als ook voor particulieren.

Restauratieatelier Hanspeter Nagtegaal is aangesloten bij RestauratorenNederland

RestauratorenRegister

ARA NEDERLAND

Wilt u mijn atelier bezoeken voor het geven van een opdracht of vrijblijvende offerte,

Neem dan contact op E-Mail: info@schilderijenrestauratie-nagtegaal.nl

Of Tel 055 3558627 Bosweg 45 7314 HA Apeldoorn