19e eeuw mans portret

Oude reparatie plakken + oude doeblering